Uitlegkaart hersenletsel - download

€ 0,50

Niet aangeboren hersenletsel is een uitdaging voor de persoon met het letstel maar ook voor de mensen er omheen. Hoe ga je om met een veranderde persoonlijkheid? Dit hersenletsel komt vaak door een ongeval of door ziekte. Je gedrag veranderd zonder dat je dat aan de buitenkant kan zien. Het letsel zit immers in de hersens. Mensen met hersenletsel hebben vaak meer moeite om zich te concentreren, ervaren dingen anders (prikkels) en kunnen sneller moe worden dan ze voorheen deden. 

Hiermee omgaan vergt veel tijd en vooral veel geduld. Want, hoe ga je om met iets wat je niet kan zien? De uitlegkaart hersenletsel helpt hierbij. Elk hersenletsel is anders en uit zich op een andere manier, met deze poster kan je samen het gesprek aangaan over “je anders voelen en gedragen” na niet aangeboren hersenletsel. De uitlegkaart is dus niet voor elk hersenletsel geschikt, maar de basis van het verwerken en het accepteren van hersenletsel is vaak wel hetzelfde. De uitlegkaart hersenletsel is een handig visueel hulpmiddel voor iedereen die met hersenletsel te maken heeft.