EmotieKids Pesten

€ 8,95

Pesten is (en dat zal het altijd blijven) een erg moeilijk onderwerp. Hoe ga je om met pesten en wat kan je als ouder doen als jouw kind een pester is, of juist gepest word?

Weten kinderen het onderscheid tussen pesten, plagen en lol maken? Zijn het bewuste acties of juist kopieergedrag van wat ze in de omgeving zien of wat ze op tv/internet zien? Veel kinderen die gepest worden, durven uit schaamte niks te vertellen aan een volwassene. Veel kinderen denken dat ze alleen staan, dat er niemand anders is die gepest wordt. De angst kan dan zo groot worden dat deze groep zich liever afzondert in plaats van hulp te vragen. Dit kan heftige gevolgen hebben.

Pesten bij stoornis in prikkelverwerking

Bij kinderen die een stoornis in de prikkelverwerking hebben, zoals autisme of ADHD kan pesten een bijzonder moeilijk onderwerp zijn. Als je alles letterlijk neemt, ben je een makkelijk doelwit voor pesters. Als jij alles even hard binnen krijgt kan pestgedrag desastreuze gevolgen hebben als er geen tijdige hulp komt.

Maar hoe help je een kind dat zelf niet ziet of begrijpt dat het gepest wordt? Hoe ga je om met de diepe angst van kinderen die daardoor niemand meer willen en kunnen vertrouwen?

Tot standkoming van de werkbladen

Bij het maken van de werkbladen Pesten, zijn we gaan praten met kinderen die zelf hebben gepest, of slachtoffer zijn geworden van pesten. In deze groep hebben we specifiek gekeken naar kinderen met een stoornis in de prikkelverwerking. Kinderen met autisme, ADHD, kinderen die hoogsensitief zijn maar ook hoogbegaafde kinderen. Deze kinderen (in de basisschoolleeftijd) bleken weinig besef te hebben van wat pesten nou eigenlijk is.
Want, wanneer weet je nou het verschil met plagen en is dat voor iedereen hetzelfde?

Met dank aan deze groep kinderen hebben we werkbladen kunnen ontwikkelen die voor kinderen in het basisonderwijs geschikt zijn.
Naast duidelijke uitleg over pesten en plagen worden er diverse open vragen gesteld. De vragen geven leerkrachten en begeleiders een inzicht in de denkwijze van kinderen over pesten. Door de antwoorden die de kinderen geven kunnen begeleiders sneller en adequaat hulp bieden in geval van pesten of plagen.

De werkbladen bestaan uit 8 pagina’s en bevatten, naast een uitleg, diverse open vragen over pesten, plagen en hoe je om moet gaan met pestgedrag.