Amber en de Denkmonsters

€ 15,95

Het boek “Amber en de denkmonsters” dat is geschreven voor kinderen die het lastig vinden om zichzelf durven te zijn.
Het gebeurd wel eens dat kinderen vastlopen op school, kinderen die thuis heel ander gedrag tonen dan op school. Soms is de reden dat deze kinderen meer kunnen dan dat ze mogen in de klas. Ze zijn dan hoogbegaafd. Deze kinderen leren snel en leggen sneller verbanden dan andere kinderen in de klas. Als ze geen uitdaging krijgen in hun snelle/anders denken kunnen zich in hun gedrag gaan aanpassen. Op school kunnen ze dan heel ander gedrag laten zien dan thuis. Zo kunnen kinderen op school heel netjes en beleefd zijn waar ze precies doen wat de leerkracht verwacht. Pas als deze kinderen thuis komen zullen ze  volledig “ontploffen” waarbij de verdriet of juist boos gedrag laten zien. Hierdoor kan er veel miscommunicatie ontstaan tussen thuis en school.
Waar ze thuis al veel verder zijn, werken ze op school wellicht onder hun eigen niveau.

Met het boek “Amber en de denkmonsters” kunnen kinderen leren omgaan met helpende gedachten én met de niet-helpende gedachten. Deze denkmonsters zijn de gedachten die bij deze kinderen vaak de overhand hebben. Boze gedachten maar ook blije gedachten komen in het boek aan bod. Aan de hand van Amber leer je meer over het omgaan met deze denkmonsters.

Bij het boek krijg je ook een setje muntjes. Deze muntjes kun je meenemen naar school, om de leerkracht uit te leggen hoe jij je voelt. Hoe het voelt voor jou als al die denkmonsters de baas zijn in je hoofd. Samen kunnen ouders, kinderen en leerkrachten aan de hand van het boek op zoek naar een oplossing die voor iedereen past.